۵ مهر ۱۳۹۰

ما هم اجباراً به اینجا نقل مکان کردیم

می دانید، روزها زود می گذرند. دو ماه است که ننوشتم و حس می کردم شاید لازم باشد مدّتی نباشم. حس ام درست بود. الان اینجا هستم، و البته آدرسهای قبلی دیگر آپدیت نخواهند شد.

روزهای بارانی ابتدای پاییز