۱۹ فروردین ۱۳۹۵

کرخی عصر یک روز بهاریبهار اومده. آفتاب سر زده و زمستان طولانی تموم شده. درختا در حال سبز شدند و آدم‌ها خوشحال‌ترند و کمتر لباس می‌پوشند. دراز کشیدم زیر آفتاب عصر که از پنجره میاد داخل و پروکوفیو گوش می‌کنم.


پ.ن: عکس به موضوع بی‌ربطه. شفق قطبی در شهر ترومسا. شب ۱ فروردین ۹۵