۲۹ مرداد ۱۳۹۴

اصول‌الدین - دوم

مهوع‌تر ‍و چندش‌ناک‌تر از دگرجنسگراهای هموفوب، گی‌هایی هستند که مردانگی‌شان را پتکی کرده‌اند بر سر سایر گی‌هایی که نمی‌خواهند برای خوش‌آمد هتروها، مطابق نظام تحمیلی آنان زندگی کنند.