۸ مهر ۱۳۹۲

bundestagswahl 2013

پی‌نوشت 19 نوامبر - 25 آبان: این پست رو به دلایلی پاک کردم. این دلایل ارتباطی به بحث‌های درگرفته نداره و عقب‌نشینی از مواضع‌ام به حساب نمی‌آد چون صلاح کار خویش را خسروان دانند.