۴ تیر ۱۳۹۳

تلگرافی به ایران - سه

گیِ ایرانیِ طبقه‌ی متوسطِ شهرنشینِ فیس‌بوک‌باز نمی‌فهمد و نمی‌خواهد بفهمد و نخواهد فهمید که تا وقتی جزای رابطه‌ی دو انسان آزاد در قانون مجازات اسلامی، حدّ زنا تعریف شده*،‌ نوشتن از گل و بلبل و پروانه و فحش دادن به بایسکشوال و بای‌کیوریوس‌ها، در حقیقت انگشت‌ فرو کردن در همان کونی‌ست که هموفوبیای علی‌ مطهری و صادق لاریجانی انگشتش را فرو کرده. نقطه.

گیِ ایرانیِ طبقه‌ی متوسطِ شهرنشینِ فیس‌بوک‌باز راه را اشتباه گرفته و کرکره‌ش را هم پایین کشیده. نقطه.

پ.ن: با فرض عدم تعهد. البته زنای محصنه هم در جای خود قابل بحث کردنه