۳۰ آذر ۱۳۸۸

گاهی اوقات آدم باید بداند که دارد از چه چیزی فرار می کند!

چندمین وبلاگم؟ نشمرده ام تا بحال. مهم نیست... ولی تعدادشان خیلی زیاد است - مسلماً - خیلی!
من، از این به بعد ماهانم.

هیچ نظری موجود نیست: