۱ مرداد ۱۳۸۹

روزی برای ماندگار شدن -یا- وبلاگ نویسی در 5 دقیقه

بفرموده:
اولین جمعه ی مرداد هر سال، روز ملی اقلیت های جنسی خواهد بود. هرگونه اظهار عجز، بیچارگی، درماندگی و ناراحتی در مورد گرایش جنسی از سوی شما - مخاطب این وبلاگ، که با تقریب خوبی جزو این اقلیت هستید - در این روز ممنوع بوده و با متخلفین بشدت برخورد خواهد شد.
.
.
.
ظهر به عصر جمعه ای خوب. سوم مرداد 89

هیچ نظری موجود نیست: