۱۶ دی ۱۳۸۹

سید علی، تاریخ را بخوان

جای خالی یک پست......

۳ نظر:

Trevor گفت...

تو خود ادبیاتی پسر !

Anonymous گفت...

ماهان بی خیال
این پست رو می شه لطفا پاک کنی؟
بوسس

شوالیه گفت...

اون که تقاضا کرد پاک کنی پست رو من بودم
انقدر نگران و استرسی بودم که یادم رفت
بوسس