۲۴ آبان ۱۳۹۰

قاعدتن تمام این گشاد شدنا تقصیر گودر بود

یک ماه دیگر هم گذشت و من چیزی ننوشتم. اشکالش کجاست؟ یکی بگوید من چرا باید بنویسم، از چه بنویسم؟ غر بزنم؟ خاطره بنویسم؟ 3 روز پیش وبلاگ ماهان قبلی رو پاک کردم. چون مادر محترم جدیدن با تکنولوژی وی پی ان آشنا شده اند و این موضوع اصلن خوب نیست. فیس بوک مان را که کنکاش کرده ولی چیزی نیافته، شکر خدا پرایویسی فیس بوک بد نیست. ولی وبلاگ کاربر نمی شناسد. باری ماهان2 را از بیخ و بن پاک کردم و نفس راحتی کشیدم (مثل نفس راحت بعد از پاک کردن ای میل هایم‏)‏. بله. زندگی پاک کردن هایش از پر کردن هایش لذت بخش تر است.. .

روزهایی مه آلود در این خراب آباد، 23 آبان

هیچ نظری موجود نیست: