۱۱ تیر ۱۳۹۲

هانس، من خدا ام!


شهر ما امشب عصبانی بود!


می‌دانید قرارست در مصر چه اتفاقی بیوفتد؟ مثل همان رعد و برقی می‌شود که امشب آمد و شهر را شست و با خودش برد. خب، ما ایرانی‌ها با تجربه 35 ساله‌مان خوب می‌دانیم که دیکتاتوری مذهبی تَه‌اش به کجا می‌رسد!

هیچ نظری موجود نیست: