۲۲ مهر ۱۳۹۵

دیالوگ

- تو به بابات می‌گی زن‌باز؟

- :\

- پس چرا به من می‌گی همجنس‌باز؟

هیچ نظری موجود نیست: