۲۶ فروردین ۱۳۹۸

ب

اسمش بود بنووا.

(در این مورد استثنائن توضیح می‌دم که بنووا یه اسمش فرانسویه که اینطوری می‌نویسنش: Benoit)

هیچ نظری موجود نیست: