۴ فروردین ۱۳۸۹

خب فرق داره دیگه!

به قول بابام، همون کاری رو که صافکار نائینی با ده تومن و کلی خوشرویی انجام داد، توی رشت با پنجاه تومن انجام می دن و آخرش طلبکار هم هستن...!