۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

در حاشیه مسافرت احمدی نژاد به زیمباوه

دعوت از احمدی نژاد، همانند دعوت از پشه است برای درمان مالاریا


"مورگان چانگرای، نخست وزیر دولت ائتلافی زیمباوه"